RØTTER OG GRENER

Tai chi er et vidt begrep som beskriver en kinesisk treningsform med elementer fra både meditasjon og selvforsvar. Det finnes flere tai chi grener som Yang, Chen, Sun, Wu, oppkalt etter de kinesiske familiene som skapte dem på 1700-1800-tallet. Alle disse kan gjenkjennes som tai chi, med grasiøse, flytende bevegelser som i ulik grad legger vekt på kampsport og meditasjon. Historisk sett ble tai chi formidlet videre innenfor familier eller fra en lærer til én eller noen få elever.  I løpet av det forrige århundret ble tai chi undervisning mer tilgjengelig for vanlige folk både i Kina og andre deler av verden. Resultatet er blitt et mangfold av stiler og tolkninger.

Tai chi formen som Ann Danaiya Usher praktiserer faller innenfor Yang-stilen. Den ble utviklet av en taoistisk munk, Moi Linshin (Mei Linxin), som flyttet fra Hong Kong til Canada på 1960-tallet og underviste tai chi der. Med 108 bevegelser legger formen vekt på helsebringende aspekter av tai chi, styrke, fleksibilitet, balanse, koordinasjon, avspenning.

Gjennom tøying og skånsomme vridninger er alle deler av kroppen, og spesielt ryggraden, i konstant bevegelse - forlengelse, sammentrekning og rotasjon - gjennom hele serien. Det er en helhetlig treningsform som styrker kroppen, forbedrer blod- og lymfesirkulasjonen, og øker følelsen av velvære.